Vår historia är en tidsresa

Vad vi gjort tillsammans med våra kunder

När du hittat hit på vår hemsida kanske det är så att ni söker en samarbetspartner och en lösning för att förenkla och effektivisera er schemaplanering, personalhantering och tidrapportering. Ni kommer helt säkert att då titta på vad marknaden har att erbjuda och sedan göra en jämförelse mellan olika system, tjänster och leverantörer.

Den jämförelsen gör ni ganska naturligt med utgångspunkt från de krav och behov ni har. Det kan vara att göra besparingar, frigöra tid för chefer och personal, öka försäljningen, få bättre kontroll på lagar och avtal, och att minimera risken för fel i viktiga frågor som rör olika aspekter av den personalhanteringen. Snabb implementation, användarvänlighet, smarta och enkla funktioner har ni nog också med på kravlistan.

Att vår tjänst heter TooEasy är ingen tillfällighet. Enkelhet har varit vår ledstjärna ända sedan vi startade utvecklingen av tjänsten för mer än tio år sedan. Men vi tog då också ett annat viktigt beslut som varit avgörande för den positiva utvecklingen av TooEasy som företag, och TooEasy som tjänst. Vi bestämde oss för att bygga upp ett företag med mycket nära band till våra kunder. Vi ville skapa en gemenskap där vi tillsammans med våra kunder arbetade mot nya mål och där kunderna skulle känna en stark delaktighet.

Att ha bra kundrelationer är en självklarhet för de flesta företag, men vi ville mer. Vi såg en stor potential i att knyta till oss våra kunder och göra dem starkt delaktiga i vidareutvecklingen av TooEasy. Det är kunderna som har den bästa inblicken i sina verksamheter och de behov som finns av ett verktyg som förenklar all schemaplanering, personalhantering och tidrapportering.

Våra kunder är våra vänner. Systembolaget är ett exempel.

På TooEasy brukar vi säga att vi är som en stor familj och att våra kunder är våra vänner. Under årens lopp har en stark samhörighetskänsla växt fram och vi vill att varje kund ska känna en trygghet i att ha oss som en nära samarbetspartner. Vår arbets- och kundfilosofi formades när vi 2008 lade grunden till det som skulle bli TooEasy några år senare. Då var det tillsammans med skokoncernen Nilson Group vi startade ett utvecklings- och samarbetsprojekt.

Kunderna blev snart fler och när vi 2014 vann Systembolagets upphandling av ett nytt schemasystem fick ytterligare ett bevis på att vår kundfilosofi värdesattes. Systembolaget såg ett stort värde i ett mycket nära samarbete och det har fortsatt sedan dess. De är starkt engagerade i utvecklingsfrågor och har blivit en viktig motor som driver på oss och utvecklingen av TooEasy som tjänst.

Styrkan i att skapa en nära gemenskap med alla kunder visar sig bl a på våra årliga användarträffar. Det engagemang vi möts av på dessa träffar, och vid andra kundkontakter, stärker oss i att vi ska fortsätta att värna om den starka gemenskap vi byggt upp. Därför har vi på TooEasy inte några vildvuxna expansionsplaner. Vi ska fortsätta att växa i lagom snabb takt där ingen kund ska känna sig bortglömd eller osedd.

Varför inte göra ett besök hos oss i TooEasy-villan på Danska Vägen 2 i Göteborg? Då kan vi berätta mer om hur vi arbetar, vår kundfilosofi och givetvis också demonstrera TooEasy som tjänst.

Ring gärna till vår sälj- och marknadsansvarige Robin Freidlitz på 0734-21 95 51 så ordnar han det!

Följ vår Tidslinje fram till dagens TooEasy

Här är några av de milstolpar som gjort TooEasy AB till det vi är idag. Och TooEasy till en mycket efterfrågad tjänst för schemaplanering, personalhantering och tidrapportering.

2003

Asivo Solution AB startades som ett mindre konsultbolag av Jonas och 2 andra kolleger, med inriktning på kundunik utveckling med nära anknytning till ett par existerande affärssystem. Med tiden ökade efterfrågan på lösningar som låg utanför vad marknadens system kunde erbjuda. Uppdragen blev allt fler, större och mer komplexa.

2006

På ett slott i Frankrike träffades Christofer och Jonas under ett utvecklingsevent. En gemensam vision växte fram för vad man ville uppnå i kundernas utvecklingsprojekt och de bestämde sig för en gemensam satsning inom Asivo Solutions.

Lösningarna skulle växa fram genom ett nära samarbete med kunderna. De skulle vara enkla och användarvänliga även om funktionerna vara avancerade. ”Enkelhet för våra användare” blev den ledstjärna som lyste stark då och som strålat ännu starkare sedan dess.

2008

Detta år händer det som lägger grunden till dagens TooEasy. Nilson Group, som med flera hundra butiker är Skandinaviens ledande skokoncern, hittade inte något schema- och planeringssystem på marknaden som motsvarade koncernens krav. Christofer och Jonas, vars företag vuxit med ett par medarbetare, fick i uppdrag att utveckla en ett kundunikt system. Med enkelhet som ledstjärna startade utvecklingsarbetet.

2011

Åren 2010 och 2011 togs stora steg i vidareutvecklingen av den lösning som skulle få namnet TooEasy lite längre fram. Två nya och stora kunder tillkom. Iduna som äger kedjorna Guldfynd, Hallbergs Guld och Albrechts Gul samt optikkedjan Synsam med närmare 500 butiker. Under 2011 fattades sedan ett viktigt beslut som skulle komma att bana väg för en spännande framtidsresa som gick allt snabbare. Beslutet var att bygga om lösningen till en standardprodukt, och att företaget skulle vara helt inriktad på en affärsmodell med licensintäkter utan att ha någon omfattande konsultrörelse. Den nya strategiska inriktningen ledde till att ett tufft år följde, men en stark övertygelse om att vägvalet var rätt gjorde att många hinder på vägen röjdes undan. Vi har alltid varit envisa och målmedvetna på TooEasy! Det är också en del av vårt DNA och ett kitt som håller oss samman och driver oss framåt.

2012

I slutet av 2012 var en stor del av byggnationen klar. En standardprodukt fanns framme och vi beslutade att döpa den till TooEasy. Marknadstempot kunde drivas upp då TooEasy erbjöds till både små och stora företag som en standardtjänst med snabb och kostnadseffektiv implementation. TooEasy fick också nya medarbetare i form av systemvetare, programmerare och supportpersonal. Våra kunder blev allt fler och under ett par år valde till exempel Akademibokhandeln, Hööks Hästsport, Indiska, L Lindeberg, Life och Tiger of Sweden att förenkla butikernas rutiner med TooEasy.

Våren 2013 går flyttlasset till det vackra hus på Danska Vägen i Gårda där vi fortfararande finns kvar. Husets speciella miljö inspirerar, engagerar och stärker vår gemenskap både internt och med kunderna. Familjekänslan som är så viktig för oss fick en ny dimension!

2014

Detta år når vi nästa stora milstolpe. I konkurrens med samtliga system på marknaden vinner TooEasy Systembolagets upphandling av ett nytt schemasystem. Avgörande för Systembolagets val var enkelheten hos TooEasy och vår vilja att hantera önskemål om viss vidareutveckling och kundanpassningar. Även en standardprodukt måste vara flexibel och samarbetet med Systembolaget har under årens lopp förstärkts och fördjupats.

Systembolagets duktiga medarbetare är starkt engagerade i utvecklingsfrågor och projekt där resultatet kommer alla TooEasy-kunder tillgodo. Vi gör prioriteringar tillsammans med Systembolaget och alla övriga kunder som medverkar på våra årliga användarträffar. Dessa fungerar som en positiv injektion till den ständiga utvecklingen av TooEasy som ledde fram till att vi under 2015 kunde lansera en mobilapplikation. Denna är sedan dess en helt naturlig del i samtliga kunders arbetssätt och vardag. Något som redan var enkelt hade blivit ännu enklare!

2018

Marknadsryktet om TooEasys enkelhet och fördelar sprider sig som ringar på vattnet och inom ett par år når vi den magiska milstolpen 100 butikskedjor. Strömmen av nya kunder är intensiv och för Christofer, Jonas och övriga medarbetare på TooEasy växer samtidigt en bild av hur TooEasy ska kunna möta nya marknadsutmaningar och kundbehov. Den snabbt växande e-handeln ställer nya krav samtidigt som många befintliga kunder ser en möjlighet att med TooEasy förenkla rutinerna även inom distribution, lager och kontor. Vidareutvecklingsprojekt för att hantera bl a regler för Union och Parthandelsavtal startade upp och slutfördes. Elektronisk signering var också en av nyheterna i tjänsten.

TooEasy blev nu en ännu bredare tjänst och i huset på Danska Vägen ritades en framtidskarta upp för hur TooEasy skulle kunna nå ut som tjänst till helt nya branscher. Samtidigt engagerade vi under året våra kunder ännu hårdare i utvecklingsarbetet genom att bilda ett Produktråd där en handfull kunder deltar. Rådet arbetar brett och täcker in systemutvecklingsfrågor men också vilket stöd användare behöver för att deras vardag ska bli enklare. Ett av resultaten är utbildningsfilmer som beskriver olika arbetsmoment i TooEasy.

2019

”TooEasy ska vara en tjänst för alla branscher!”, sammanfattar det mål som sattes upp i slutet av 2018 och redan 2019 fick vi våra första kunder inom hotell- och restaurangbranschen. 2019 blir ett intensivt år där TooEasys mobilapp får en ny design, små smarta förbättringar och funktioner ökar användarvänligheten för schemaläggare ytterligare och ett stort arbete läggs på att trimma prestandan i vissa funktioner. Resultatet blev imponerande och för många kändes TooEasy som en ny produkt. Från en hyfsat snabb Volvo till en trimmad Mustang, var det någon som sa. Vi ska fortsätta att trimma men vi var glada och stolta att presentera allt det nya i TooEasy version 5.0 på sommarens stora användarträff.

2020

Nu har TooEasy AB vuxit till ett företag med 13 medarbetare. Vi delar alla en vision för hur TooEasy ska fortsätta att utvecklas som tjänst, och för hur vi ska utvecklas som företag. TooEasy kommer aldrig att bli ett företag som pratar vitt och brett om vilda expansionsplaner i Sverige eller internationellt. Vi ska fortsätta att växa i lagom takt och helt självfinansierat tillsammans med gamla och nya kunder. Vår stabilitet ger oss handlingsfrihet och ett viktigt oberoende som gör att vi själva bestämmer i vilken riktning vi ska utvecklas.

Vi har nyligen tagit steget in i nya branscher. Vi gör det försiktigt och inte innan vi har en komplett tjänst för en viss bransch. Så har vi alltid jobbat, och så kommer vi att jobba även framöver. För våra kunder är det en trygghet att veta att den lösning vi presenterar är helt färdig, och att vi på TooEasy har byggt upp all den branschkompetens som krävs för att vi ska kunna ge ett starkt kund- och användarstöd.

Våra nya kunder i nya branscher ska känna sig lika välkomna in i vår familj på samma sätt som de första kunderna som för cirka tio år sedan valde TooEasy för sin schemaplanering, personalhantering och tidrapportering. Gemenskapen har vuxit sig stark under årens lopp och vi är stolta och tacksamma över det långsiktiga förtroende våra kunder ger oss, och den vilja de visar att medverka i vidareutvecklingen av TooEasy som tjänst. Vi ser det som ett starkt bevis för att TooEasy skapar viktiga och stora mervärden hos våra kunder.

När vi om några år förlänger vår Tidslinje har vi helt säkert vuxit som företag. Vi har fått fler medarbetare, fler kunder och nya branscher har tillkommit. Det är en tidsresa vi ser fram emot och den kommer vi också att berätta om på olika sätt!

tooeasy wfm

Ladda ned vår app - finns där appar finns!

Med TooEasys app får din personalansvarige och dina medarbetare mer tid till daglig drift. Appen är kopplad direkt till TooEasy’s schema där allt uppdateras automatiskt. Klicka här om du vill läsa mer om TooEasy WFM.

Kom ihåg att fråga om kod för upplåsning av appen!

Flytta enkelt till kalendern

Överblicka planerade pass

Få all information i realtid