Boka demo!

Vårt erbjudande- Workforce Management

TOOEASY WFM

Flera utvalda komponenter - en tjänst!

Personalschema

Automatisk kontroll av lagar och regler så att alla avtal stämmer och är korrekta.

Gå till

Nyckeltal

Statistik läses in kontinuerligt med försäljning och kunder per timme.

Gå till

Rapporter

Vi arbetar hela tiden med att kunna ge dig den bild du måste få över verksamheten.

Gå till

Masshantering

Hela din årsplanering på samma plats och med flera olika sökparametrar.

Gå till

Budget

Följ försäljningen på varje enskild butik eller avdelning och ha full koll på kostnader.

Gå till

Planering

Planera hela företagets budget, scheman och villkor som gäller vid hantering.

Gå till

Register

Hantera företagets resurser. Registrera anställningsavtal och anpassa er hantering.

Gå till

Kontrollpanel

Administrera TooEasy WFM på en och samma plats med ett enkelt gränssnitt.

Gå till

Personalschema

Här skapar du automatiskt årsscheman. Det görs genom att bemanningssystemet kontrollerar alla lagar och regler så att alla avtal stämmer. Vi erbjuder även Kom&Gå-hantering som underlättar för butikschefen då de anställda själva gör sin tidsrapportering, registrerar avvikelser och byter pass. I mobilappen, som är väldigt uppskattad, får personalen notiser om förändringar i sina scheman.

• All avvikelserapportering

• Långtidsfrånvaro

• Deltidsfrånvaro

• Ersätta person

• Skapa kontakt

• ALVA (allmän visstid)

• Belägga tompass

• Rulla ut ny person

• Godkänna tider

• Mertid och Övertid

• Kompensationstid

• Aktiviteter

• Kompetenshantering

Visa funktioner

Nyckeltal

• Statistik läses in varje natt (eller oftare) med försäljning och kunder per timme.

• Nyckeltalen visas per dag/vecka/månad eller år.

• Alla vanligaste nyckeltal (KPI) visas i alla schemavyer.

• Personalkostnad

• Försäljning per arbetad timme

• Konverteringsgrad

• Snittkvitto

Visa funktioner

Rapporter

Med rätt rapporter är det enklare att styra verksamheten. Vi arbetar hela tiden med att kunna ge dig den bild du måste få över verksamheten. Saknar du något så kan vi skapa en anpassad rapport för din verksamhet.

• Veckoschema 4 veckorsschema

• Verkligt utfall

• Avvikelserapport

• Årsschema

• Attestlista

• Sammanställning

• Kom&Gå

Visa funktioner

Masshantering

Att administrera massändringar eller tillägg kan oftast vara ett stort bekymmer eller arbete. Med TooEasy’s funktion ”Masshantering” gör man detta utan problem. Se hela din årsplanering som en stor säck, där alla schemapass ligger. Ange sedan ett valfritt antal sökparametrar, t.ex. vilken period, vilken eller vilka anställda, vilka dagar, vilka typer av pass m.m. På så sätt kan du välja ut exakt vilka pass du vill ändra, byta, ersätta eller kanske lägga någon avvikelse på (t.ex. semester). Alla valda pass justeras sedan på en gång. Lätt som en plätt!

• Förkorta eller förlänga pass

• Belägga obemannade pass med vald anställd

• Byt ut befintlig anställd till någon annan

• Frilägg för att ha som obemannade pass

• Radera passen

• Ändra raster på passen

• Ange deltidssjuk på anställd för en viss period med angiven sjukgrad

Visa funktioner

Budget

• Budgeterad omsättning

• Budgeterade timmar

• Försäljning per timma

• Personalkostnad per timma

• Aktivitetstimmar

• Aktivitetsbudget

Visa funktioner

TooEasy ger dig möjlighet att följa försäljningen på varje enskild butik eller avdelning, få full koll på din personalkostnad och omsättning. Här ställer du in de värden du vill uppnå och systemet kommer föreslå bemanning för att nå målen.

Register

Under Register hanterar du företagets butiker och resurser. Här registrerar du anställningsavtal och kompetens för att snabbt kunna anpassa din schemahantering. Det är vårt sätt att hantera informationen i registret som gör TooEasy användarvänligt och enkelt.

• Butik

• Personal

• Anställningsavtal

• Kollektivavtal

• Timkoder

• Fsg, statistik

• Planerade timmar

• Utfallstimmar

• Budget timmar

• Användare

• Roller

Visa funktioner

Planering

När du ska göra planering inför året guidar TooEasy dig genom några enkla steg. Du väljer planeringsbudget, vidare får du ange öppettider och sådant som avviker under året. Sedan kommer du få möjlighet att ange basbehovet i form av schemapass, vilka veckor som behöver extra bemanning eller utökat behov och efter det kontrollerar TooEasy automatiskt så inga belagda pass strider mot personalens kontrakt eller avtal.

• Välj budget

• Öppettider

• Avvikande öppettider

• Bemanningsplanering

• Anställningsavtal

• Kontrollera behov

• Mallvecka

• Utrullning

• Planeringsschema

• Användare

• Roller

Visa funktioner

25K+

Användare

150

Nöjda kunder

5

Språk

4,9+

På App Store

tooeasy wfm

Ladda ned vår app - finns där appar finns!

Med TooEasys app får din personalansvarige och dina medarbetare mer tid till daglig drift. Appen är kopplad direkt till TooEasy’s schema där allt uppdateras automatiskt. Klicka här om du vill läsa mer om TooEasy WFM.

Kom ihåg att fråga om kod för upplåsning av appen!

Flytta enkelt till kalendern

Överblicka planerade pass

Få all information i realtid