Hem
Bloggen
TooEasy: Mer än Bara Schemaläggning - En Helhetslösning för Företaget
Besök oss gärna på Linkedin och få uppdateringar om framtida inlägg.

TooEasy: Mer än Bara Schemaläggning - En Helhetslösning för Företaget

Att navigera framgångsrikt i dagens dynamiska arbetsmiljö kräver mer än bara grundläggande verktyg för schemaläggning och personalhantering. Moderna och kompletta Workforce Management (WFM) system erbjuder omfattande lösningar som integrerar djupt med företagets verksamhetsstrategier, vilket gör dem till ovärderliga resurser för att hantera en av de största utgifterna hos många företag: personalen.

Dessa system har utvecklats från att vara enkla verktyg för schemaläggning till att bli kärnan i företagets verksamhet. Idag är de mest avancerade systemen inte bara till för att skapa arbetsscheman utan fungerar som fullfjädrade verksamhetssystem som omfattar alla aspekter av personalhanteringen.

Personalkostnaden är Oftast Störst

För företag med en personalintensiv verksamhet är personalkostnaden ofta en av de största utgifterna. Detta gör styrning och noggrann uppföljning av dessa kostnader kritiska för företagets lönsamhet. Utmaningen ligger i att många ledare traditionellt fokuserat mer på andra områden såsom logistik eller försäljning, vilket kan leda till mindre fokus på personalrelaterade frågor.

Nyckeltalsanalys för Bättre Beslutsfattande

Att enbart fokusera på personalkostnaden som en KPI räcker inte. En djupare analys av faktorer såsom sjukfrånvaro, VAB, personalomsättning och anställningsvillkor kan ge en mer nyanserad bild och visa vägen till effektivare personalhantering och kostnadsbesparingar. Det gör också att man som ledare kan lägga fokus på de områden som gör störst skillnad för företaget.

För Personalens Trivsel och Engagemang

Det ska kännas enkelt för alla. Ett komplett WFM-System är användarvänligt och leder till att alla snabbt kan komma igång. Ett bra system ska engagera all personal, inte göra dem förvirrade och omotiverade. Genom bättre förutsättningar, transparens och flexibilitet ökar  engagemanget ofta avsevärt.

Genomtänkt Schemaplanering

Att ha en genomtänkt planering som ger alla anställda översikt över sina kommande arbetsveckor är avgörande. Detta säkerställer inte bara att arbetsbelastningen fördelas jämnt över tiden, utan ger även medarbetarna möjlighet att bättre organisera sina privatliv. En tydlig och förutsägbar schemaläggning minskar stress och ökar livskvaliteten, vilket leder till nöjdare medarbetare som kan balansera arbete och fritid effektivt.

“Vi bytte till TooEasy för att de är anpassade till vår bransch och därför ger oss det vi önskar och behöver i ett schema- och bemanningsprogram. TooEasy upplevs som enkelt och smidigt, och det gör det lätt att introducera och utbilda nya medarbetare.”

- Adam Andersson, Retail Manager, Cervera

Förutse Framtida Utmaningar

Genom att använda moderna WFM system som TooEasy kan företag inte bara hantera nutida behov utan också förutse och planera för framtida utmaningar. Att integrera sådana system i den dagliga verksamheten möjliggör en mer dynamisk och responsiv personalstrategi.

Minimera Risker för Missar Genom att Integrera ERP-, HR- och Lönesystem

Genom att integrera TooEasy med företagets övriga verksamhetssystem som t.ex. ERP-, HR- och lönesystem sparar vi resurser och tid. Värdefull och aktuell information är  alltid inom räckvidd  – utan risk för fel och förseningar.

“Det vi gillar med TooEasy är systemets enkelhet för cheferna, möjligheten att på ett visuellt sätt se hur man ligger mot budget och att det utan problem hanterar de 4 länder som vi är etablerade i. TooEasy tar ansvar för sin produkt och lyssnar på oss som kund.”

- Linda Nilsson, Actic

Avslutningsvis

Att investera i ett komplett personal- och schemasystem som TooEasy är inte bara en kostnadsfråga; det är ett strategiskt beslut som påverkar hela företagets framtid. Genom att förstå och utnyttja de möjligheter som modern teknologi erbjuder, kan företag inte bara förbättra sin ekonomiska ställning utan också skapa en arbetsmiljö där både företaget och dess anställda kan blomstra.

Utforska och lär känna vårt fantastiska system

Är vi en match? - Testa på 90 sek
Eller boka en demo direkt