Hem
Bloggen
Schemalägg personal med ett schemaläggningssystem som sparar tid och pengar
Besök oss gärna på Linkedin och få uppdateringar om framtida inlägg.

Schemalägg personal med ett schemaläggningssystem som sparar tid och pengar

Att hantera en personalstyrka utspridd över flera arbetsplatser eller över flera länder är en stor uppgift. Om man tänker på allt från att få schemaläggning och bemanning att fungera, till att säkerställa att personalkostnaderna håller sig inom budgeten och att prognoserna stämmer, blir det till slut en lång lista över saker som måste fungera i symbios. Samtidigt är det viktigt att man har rätt strategier på plats för att personalen ska känna sig nöjda och engagerade. Medarbetare som känner sig nöjda och delaktiga skapar en framgångsrik verksamhet med glada och återkommande kunder.

Ett schemaläggningssystem sparar mycket värdefull tid för både administration och personal. Med data som uppdateras i realtid står företaget alltid på tårna, där möjligheten att reagera snabbt till plötsliga förändringar skapar en trygghet och ofta stora besparingar i längden. 

Schemaläggningssystem som integrerar med övriga verksamhetssystem

Ett välfungerande system för schemaläggning ska inte vara komplicerat, det ska kännas smidigt och lätt att använda inom er verksamhet, något som endast ger er styrka. Det ska vara enkelt att både installera och att använda. Det mest optimala är därför att integrera det nya systemet med företagets övriga verksamhetssystem som t.ex. ERP-, HR- och lönesystem. På det sättet är värdefull och aktuell information alltid inom räckvidd  – utan risk för fel och förseningar. TooEasy integreras smidigt med Visma, Fortnox, Agda och många fler leverantörer. Hitta alla våra möjliga integrationer här

Vi använder TooEasy i våra butiker i Sverige och Norge och vi planerar även implementation i Finland, Tyskland och Österrike. Den enkelheten, att få viktiga KPI:er och nyckeltal ur systemet, har varit en stor hjälp för oss i styrning av våra butiker. Vår lösning med koppling till lönesystemet har dessutom sparat oss oerhört mycket tid tack vare att vi har rätt data från början.

Joel Eriksson, Peak Performance

Enkelt personalsystem med allt du behöver

Det ska kännas enkelt för hela personalstyrkan. Systemet ska vara användarvänligt och att alla så snabbt som möjligt kan komma igång med det. Ett välutvecklat system för schemaläggning ska engagera all personal, inte göra de förvirrade och omotiverade. Genom bättre förutsättningar, transparens och flexibilitet så ökar engagemanget ofta avsevärt. För att något nytt inom verksamheten ska tas emot positivt så gäller det att det nya systemet snabbt visar alla de fördelar man får som anställd. Det ska gå fort att se allt positivt som systemet medför!

Schemaläggning som automatiskt kontrollerar avtal och regler

Inom schemaläggning för personal finns det mycket att ta hänsyn till, det är villkor och anställningslagar, tillgänglig personal, skiftrotation, fackliga bestämmelser, VAB, semester, sjukanmälningar, oväntad frånvaro m.m. Listan är lång och det krävs ett välfungerande system som håller koll på alla dessa samtidigt. Se schemaläggningssystemet som spindeln i nätet, vid varje liten vibration så varnar den direkt så att kommande problem kan lösas så snabbt och effektivt som möjligt. Ett schemaläggningssystem sover aldrig, tar ingen lunch, och råkar inte missa någon detalj på grund av en stressig morgon. Hur duktig man än är som ansvarig för verksamhetens schemaläggning så kommer det alltid en dag då allt inte är på sin plats och man missar någon liten detalj, vi är ju trots allt mänskliga! Genom ett verktyg som alltid håller koll undviker vi dessa eventuella misstag och ser till att det alltid går rätt till, med hög effektivitet, varje dag. Allt för att verksamheten ska glida på så fint som möjligt.

Tack vare TooEasy har vi kunnat minimera onödigt bemannade timmar. Vi har skapat en annan medvetenhet om personalekonomi i butikerna och våra butikschefer har fått mer insikt i lagar och regler när scheman läggs.

Hantera schemaläggning i flera länder med samma system

Om ni inte redan har fotfäste i flera länder så är det möjligt att ni kommer ha det i framtiden. Ett system som sträcker sig över flera länder samtidigt blir avgörande för att få allt att fungera så enkelt och kostnadseffektivt som möjligt. Att behöva flera olika system för schemaläggning ökar chansen att det blir rörigt. Genom att ha ett system som fungerar för all personalhantering så har ansvarig personal möjligheten att vara så effektiva som möjligt. Att antingen behöva separat personal för varje enskilt system, eller att ha en ansvarig som behöver skifta mellan olika system kommer komplicera hela processen.

Jag ser väldigt stora vinningar i att jobba i ett system som spänner sig över alla våra 3 länder.

Malin Rantamäki - Scheduling Manager Nordic, Kicks 

Hjälp med schemaläggning när du behöver

En support som går att lita på i vått och torrt. Det ska inte kännas som någon medioker support (vi alla har upplevt den) som i bästa fall svarar nästkommande dag, eller vid kontakt inte alls har någon bra koll om ert företag. Opersonlig support vill ni komma så långt bort som möjligt ifrån. Bara för att ett system i helhet ser likadant ut så behöver det inte betyda att uppsättningen av ett schemaläggningssystem ser likadant ut för alla företag. Därför blir det avgörande att ha en support som har full koll på hur just ert företag fungerar och kan direkt vid kontakt hjälpa er på bästa möjliga sätt

På samma sätt som systemet ska vara enkelt så ska också lösningen av eventuella problem eller frågor vara det - vi på TooEasy ser fram emot att skapa en nära kontakt med er. Läs mer om vår support

Utforska och lär känna vårt fantastiska system

Är vi en match? - Testa på 90 sek
Eller boka en demo direkt