Hem
Bloggen
Ett komplett personalsystem för alla anställda
Besök oss gärna på Linkedin och få uppdateringar om framtida inlägg.

Ett komplett personalsystem för alla anställda

Att ha allt under samma tak. Den kanske största möjligheten som finns med ett personalsystem för all schemaläggning är det faktum att de allra flesta anställda i bolaget använder sig av det. Antingen via tidsregistrering - så kallad Kom&Gå, via sin mobilapp eller webbapp. Detta faktum kan användas på ett mycket positivt sätt genom att använda personalsystemet till att förmedla information till samtliga anställda, hämta information från organisationen, visa nyckeltal eller bara påminna om en rolig AW på fredag.

Användarvänligt för samtliga anställda

Det ska kännas enkelt för alla. Se till att systemet är användarvänligt och att alla snabbt kan komma igång med det. Ett bra system ska engagera all personal, inte göra de förvirrade och omotiverade. Genom bättre förutsättningar, transparens och flexibilitet så ökar engagemanget ofta avsevärt. För att något nytt inom verksamheten ska tas emot positivt så gäller det att det nya systemet snabbt visar alla de fördelar man får som anställd. Det ska kännas som att stort lyft.

“Vi bytte till TooEasy för att de är anpassade till vår bransch och därför ger oss det vi önskar och behöver i ett schema- och bemanningsprogram. TooEasy upplevs som enkelt och smidigt, och det gör det lätt att introducera och utbilda nya medarbetare.”

- Adam Andersson, Retail Manager, Cervera

Automatiska årsscheman och anställda kan själva göra sin tidsrapportering

Moderna personalsystem har funktionalitet för att kunna skapa upp scheman efter behov. Oftast beräknas detta behov utifrån en eller flera dataströmmar, t.ex. besökandes kunder, antal köp, antal ordrar eller annat. Behovet räknas om till timmar och systemet sätter sedan samman dessa behovstimmar till schemapass.

Bemannade och obemannade schemapass

Dessa schemapass kan vara obemannade eller bemannade. Är de bemannade så krävs att samtliga anställda, anställdas kontrakt samt de kollektivavtal som anställda är kopplade till finns angivna i systemet. Den data som ligger till grund för behovsberäkningen kan även ligga till grund för aktivitetsplanering - att man direkt i schemapasset ser vilken aktivitet som ska utföras vid vilken tidpunkt. 

Anställd kan själv ansöka och rapportera ändringar

Anställd har tillgång till sitt planerade schema för ett antal veckor framåt i tiden och kan då själv aktivt hjälpa till med planering av eventuella ändringar på grund av t.ex. semester, sjukdom och VAB. Finessen ligger i att anställda själva kan ansöka eller rapportera dessa ändringar i sin mobilapp vilket innebär att systemet fångar upp dessa och lägger in alla avvikelser där de hör hemma. Resultatet blir ett helt klart löneunderlag som kan importeras automatiskt in i lönesystemet och ligga till grund för utbetald lön.

Ett personalsystem ger ökad flexibilitet 

Anställda vill oftast ha kontroll och flexibilitet. De vill kunna välja vilka skift de ska arbeta, att enkelt kunna byta sina skift och ha möjlighet att kunna ta på sig extra skift om de behöver. Det ska kännas rättvist och rimligt. Med rätt personalsystem så ökar du flexibiliteten och valfriheten till dina anställda, du förbättrar produktiviteten, minskar onödiga kostnader och sparar mycket av er värdefulla tid.

Mer frihet ger bättre engagemang

Du får den frihet som du behöver för att bedriva en verksamhet där människan uppskattas och medarbetarna trivs, i samma veva presterar personal bättre och är mer engagerade i deras arbete!

Uppsättningarna skiljer sig 

Bara för att ett system i helhet ser likadant ut så behöver det inte betyda att systemuppsättningen ser likadan ut för alla företag. Därför blir det avgörande att ha en support som har full koll på hur just ert företag fungerar och kan direkt vid kontakt hjälpa er på bästa möjliga sätt utan att behöva ställa massa jobbiga och onödiga frågor. Alla företag är något annorlunda och hanterar sin personalstyrka på sitt egna sätt, sträva efter en support som kan guida er genom hela resan, ända från implementation till skarp drift.

11 snabba fördelar med TooEasy

 • Hantera företagets personalschema
 • Skapa automatiska årsscheman och låt anställda själva göra sin tidsrapportering
 • Aktivitetsplanera er verksamhet
 • Planera verksamheten efter budget  
 • Automatisk kontroll av alla gällande regler och avtal
 • Full insikt i varje krona och timme
 • Håll verksamheten på rätt kurs med grafisk överblick och följsam visuell statistik
 • Kundanpassade rapporter
 • Styr verksamheten och få information om era anställdas tidsrapporter och scheman
 • Standardsystem – snabb och enkel implementation
 • Ett system för alla anställda – kanske enda systemet i hela företaget som används av samtliga anställda. Informationsspridning, nyckeltal etc.

Lösningsorienterad leverantör

I slutändan handlar nästan allt om hur lösningsorienterade leverantören av ert personalsystem är när utmaningar dyker upp och hur ni tillsammans kommer att kunna tackla dessa. Med ett system som inte bara fungerar för er men som också finns där och stöttar, så kan ni känna er helt trygga med att det är rätt system att investera i. Vår support har finjusterats under drygt 10 års tid, ni kan läsa mer om den här.

Utforska och lär känna vårt fantastiska system

Är vi en match? - Testa på 90 sek
Eller boka en demo direkt