Sök på sidan

Snabbnavigera på sidan genom vår smarta sökfunktion.

Hem
Tjänsten
Schema

Planera den nära framtiden

Kontinuerligt arbete

Detaljplanering är inte så stor nytta att göra på längre sikt då allt ändras. Men en till två veckor tycker vi är lämpligt samt vad några vanliga avtal förespråkar. Då har man chansen att förutse vad som kommer hända.

Planera allt man vet

Ingen kan se in i framtiden. Men för att göra så gott man kan för anställda och bolaget bör man uppdatera schemat med de avvikelser och annat som påverkar anställdas scheman. Det gör man i detaljplaneringen.

Alla hjälps åt

Då anställda kan byta pass, ansöka om ledighet, ansöka extrapass m.m. via sin mobilapp ger detta ett stort engagemang och en så bra detaljplanering som möjligt.

Bra planering

Fördelen med en bra och så korrekt detaljplanering som möjligt är att alla då har möjlighet att planera sin fritid. Man vet när man ska jobba och när man är ledig helt enkelt.

Bra framförhållning

Oavsett hur bra grundplanering man har så behöver närmsta tiden detaljplaneras. Frånvaro ska ersättas, extraordinära händelser ska tas om hand osv. Allt för att anställda ska få så bra framförhållning som möjligt.
No items found.