Sök på sidan

Snabbnavigera på sidan genom vår smarta sökfunktion.

Hem
Tjänsten
Planering

Låt budgeten hjälpa dig

Budget som KPI

Budgeten visar vilka kostnadsramar man har att planera inom samt säljmål att jobba mot. Därför visar TooEasy alltid grafer på KPI'er för timmar och försäljning där utfall ställs mot budget.

Flexibla perioder

Oavsett om ni har budget per dag, vecka, månad eller år kan TooEasy hjälpa till att fördela den ner på timme. Baserat på statistik och historik.

Flexibel inläsning

För att alla kunder på ett enkelt sätt ska kunna läsa in sina budgetar i TooEasy har vi en funktion för valfri period (dag/ vecka/månad/år), samt valfri organisatorisk nivå. (region/ affärsområde/land etc.)

Flexibla uppdateringar

Då omvärld och verkligheten som påverkar oss ändras hela tiden, finns funktion för att när som helst samt hur många gånger som helst, uppdatera budgeten. Prognoser är en annan funktion att använda här.

För att försäkra sig om att planeringen ligger inom de ekonomiska ramar som gäller visar TooEasy budgeten i timmar och kronor på alla nivåer.
No items found.